Založ si blog

Supermarket trestných konaní – vyber a zaplať!

tit

V Považskej Bystrici máme okrem veľkých supermarketov dokonca aj jeden taký, kde sa dajú objednať služby a papiere na trestné konanie. Supermarket menom Okresné riaditeľstvo policajného zboru Považská Bystrica.

V zozname špeciálnych podpultových produktov tam majú:

  • Balíček „nadpráca“: Ak policajt neposlúcha dozorujúcu prokurátorku a rozhoduje podľa vlastného uváženia, resp. vyšetruje to, čo mu bolo doporučené nevyšetrovať, je možné si z ponuky vybrať odobratie trestného konania danému vyšetrovateľovi za tzv. nadprácu.
  • Balíček „šikana XXL“. Tento balík ešte nie je na webe dostatočne popísaný, tak len stručný opis. Táto forma policajnej šikany sa prejavuje vyťahovaním chorých ľudí z postele a ich donucovaním chodiť na výsluchy aj s teplotami. Policajti potom chodia za lekármi a sestričkami a robia nátlak na sprístupnenie zdravotnej karty. (Zrejme sa cítia byť na pol úväzku aj doktormi.) Stačí, ak je človek chorý raz za 2 roky a už je to veľa. Balíček šikana XXL vám bude doručený grátis priamo domov, stačí, ak otvoríte v pyžamku a už máte úplne iné starosti ako teploty…

Spotrebiteľská organizácia „Policajná inšpekcia od Kaliňáka“ tieto produkty schválila a majú značku slovenskej kvality! Export im moc nejde, nespĺňa to európske normy, ale dopyt na domácom trhu je stále veľký.

Tento supermarket má aj lukratívneho dodávateľa špeciálnych darčekových baliacich služieb, a tým je Okresná prokuratúra Považská Bystrica. Pracuje tam prokurátorka JUDr. Vašútová. Veľmi ochotná to žena, hlavne ak ide o:

Oba subjekty občas využívajú brigádnikov z Okresného súdu Považská Bystrica, ktorí robia pre tieto supermarkety len nepriamo a zrejme načierno (ako inak na Slovensku).

Pre tento mesiac redakcia vybrala do sekcie TEST PRODUKTU tzv. zastavenie a následné nezačatie trestného stíhania výmenou vyšetrovateľa. Je to produkt z akcie „platená výmena, ak nie ste spokojný“.

Produkt je postavený na tom, že existuje trestná činnosť „marenie výkonu úradného rozhodnutia.“ Bežná prax funguje spôsobom, že policajti skutok vyšetria, začnú trestné stíhanie vo veci a následne to môže ísť na súd vo forme obžaloby, kde sa problém vyrieši. Či je nutné riešenie/postih posúdi už súd, je to predsa objektívna a nezávislá organizácia. Nutný krok je ale ten, že sa to musí pred súd aspoň dostať.

Tento produkt sa využíva vtedy, ak nechceme, aby trestné konanie išlo bežnou praxou. Produkt sa špecializuje na úmyselné skryté vady hlavne v prípadoch, ak ide o dcéry vplyvných poslancov. Testovaný produkt je „customizovaný“ na prípad biologickej dcéry poslanca Františka Martausa za mesto Považská Bystrica. Poslanci majú často doplnkové možnosti vylepšiť takýto produkt aj so zapojením rodiny a známych, napríklad so šéfom mestskej polície Považská Bystrica (kpt. Lieskovský, náčelník MsP, je ich rodina), školiteľkou svojho PhD. (inak ex-ministerka Tomanová) alebo kamarátkou vedúcou sociálnej kurately Jankovskou (jej muž je dokonca sudca považskobystrického súdu).

Pán poslanec za naše mesto je kvalitár, občas zasahuje do samotnej kvality produktu tým, že sa snaží vyhodiť sám nepohodlných vyšetrovateľov, a to priamo na polícii. Nie je to zamestnanec polície, ale teda svoje slovo tam má! Polícii to evidentne neprekáža.

Pre pochopenie funkčnosti produktu je treba stručne opísať aplikačné prostredie.

Jadro príbehu je rozvod dvoch ľudí. Matka detí, silne kresťansky veriaca žena, požiada o rozvod a chce vysťahovanie svojho manžela z bytu a 500 € mesačne.  Detaily sú popísané vo viacerých blogoch iného autora, a preto to nejdem hlbšie rozoberať. Svokor, miestny poslanec, tiež silný kresťan, vyhlási v cirkvi zaťa za psychického tyrana. Pýtate sa prečo? Pretože kresťania sa predsa nerozvádzajú! Ledaže by ste si v kostole zobrali tyrana, potom je už aj anulácia manželstva možná… (To, že má miestny starší farár krásny dom od „neznámeho darcu“ je len vedľajší produkt tohto nastavenia balíčku…)

Človek mieni, pán Boh mení, a tak sa žiadosť o luxusných 500 € minula úspechom. To ale matku detí nevyvedie z konceptu a rozhodne sa dostáť svojmu sľubu, daného krátko pred 31.8.2015 (čiže pred násilným zobratím detí zo spoločnej domácnosti), ktorý znel zhruba takto: „Vyhodím ťa z domu a deti nikdy neuvidíš. Odídeš s holou riťou a neostane ti ani cent na právnika. A ak sa budeš vzpierať, tak ťa dám s otcom aj  do basy zavrieť.“   Odvtedy mám už asi 11 trestných udaní na krku len od tejto ex-rodiny. Ďalšie 2-3 trestné mám z iného regálu. Okrem jedného sú všetky zastavené, v jednom sa im podarilo dotiahnuť to až do obžaloby, súd ešte nebol. Súpis trestných udaní šialeného poslanca je tu. Teraz v máji 2017 sa vlastne otvára nové trestné, ale nič zaujímavé, tretia kópia príhod na §360A. Dodám ešte, ex-manželka má právničku, ktorej sa podarilo svojho muža do basy naozaj aj zavrieť (takže vízia zdarného úspechu tam asi je…)

Okresný súd v Považskej Bystrici a hlavne Krajský súd v Trenčíne vydajú tri súdne rozhodnutia o styku otca s deťmi.  Najprv celý nepárny víkend, potom ešte aj celú párnu sobotu, vždy bez účasti supervízora – matky detí a po 1,5 roku už len 3 hodiny v komerčnom (v čase styku zatvorenom) podniku a za dozoru matky – tu som sa neodvolával, asi to bola chyba, ale nechcel som, aby mala matka detí zámienku (nespokojnosť s rozsudkom), pre ktorý bude opäť mariť jeho výkon. No nepomohlo to.

Súdy teda urobili svoje, som im za to vďačný, dočkal som sa. Až na to, že sú to všetko zbytočné súdne papiere, ani v krbe dobre nehoria. Súdy sa totiž zabudli opýtať matky Soni, čo si ona praje. Matka detí ani jedno takéto stretnutie podľa rozhodnutia súdu nepovolila. Vždy maloleté deti vo veku 6 a 8 rokov zo stretnutia s otcom odradzuje, deťmi manipuluje a počas iba prvého roka asi tak 15-20 krát zavolá policajnú hliadku v čase, keď som si prišiel po deti v súdom stanovenom čase. Z obavy pred rôznymi krivými obvineniami (a bolo ich veľa) som preto chodil na stretnutia s deťmi radšej aj so svedkom, prípadne som si pokus o stretnutie nahral na video. A prečo volávala matka detí políciu? Žiaden vecný dôvod tam nebol, matka detí tvrdí, že deti vraj nechcú ísť, môžem ich vidieť len cez bránku na 15 metrov po dobu pár minút, často len sekúnd, ale väčšinou vôbec. Išlo o dni a časy, kedy mi súd troma zbytočnými rozhodnutiami určil styk otca s deťmi.

Avšak boli i lepšie chvíle. Raz, mi majiteľka detí dovolila aspoň cez mrežu moje deti pohladiť a dať im v slabom daždi ich vianočné darčeky, opatrne ponad bránku. (Povolila mi to v apríli, bolo to trochu divné, ale čo už… Asi ju vianoce obmäkčili, alebo jarné slnko…)

darceky_resized

To boli aprílové vianoce teda…

Mnohokrát som deti nevidel vôbec, musela mi stačiť prítomnosť ex-rodiny.

saf_resized

Vždy len spoza bránky zamknutej bicyklovým zámkom, občas s prstom vplyvného poslanca Martausa, ktorý iste značil: „Dám ťa zavrieť, uvidíš!“ Koniec-koncov, sľubuje mi to ústne vždy, keď sa stretneme. Vraj mám len vydržať! Uzamknutá bránka a znefunkčnený zvonček na nej („Bol si otec po deti??? Zvonenie sme nepočuli a neklopal nikto…“) má ale aj svoje výhody. Raz som videl povestnú poslancovu bakuľu, ale nedočiahla a zamknutá bránka ex-svokra spomalila.

bak_resized

Poslanec často po omši rád nakupuje, má doma aj strelnú zbraň, narýchlo ju ale nevedel nájsť. Má aj plynové zbrane, ale tie už dáva iba deťom na hranie. Polícia u nás v tejto veci nekoná.

Naštudoval som ti teda manuál, ako v takýchto prípadoch konať. Treba dať žiadosť o výkon súdneho rozhodnutia a nie písať blogy!!!

No veď som ich dal, asi tak 30 za posledné 2 roky (4Em/2/2015, 14Em/2/2015 a 9Em/1/2016). Súdy poslali nejaké výzvy matke detí na podrobenie sa výkonu, ale v podstate roky nekonajú. Argumentujú správami sociálnej kurately, že vraj vzťah detí s otcom sa stále zhoršuje, a po roku už vôbec nie je vhodné, aby otec bol s deťmi, lebo teraz sa otca už vlastne boja. Môžem potvrdiť, detská psychika detí je narušená, deti sú ako vymenené, ja s nimi nemám takmer 2 roky pravidelný kontakt.

Organizačná štruktúra miestnej logistiky pre naše supermarkety mi veľmi nepomáha. Vedúca personálneho, resp. sociálnej kurately v Považskej Bystrici, je Jankovská. Matka detí sa nasťahovala do jej bytu (zrejme jej ostali bonusové body z karty z predošlých obchodov). Stalo sa tak krátko po odchode z našej spoločnej domácnosti… výhra v pravý čas! Matka detí o tom dvakrát písomne klamala na súde. Tvrdila, že nepozná nikoho z kurately, ani žiadneho sudcu. Až na polícii priznala opak, nie na tlak vyšetrovateľky mjr. Melicharovej, ale na tlak môjho advokáta. Môj tlak je možné s istotou vylúčiť, nakoľko i keď mám právo byť na výsluchoch a aj klásť otázky, v interných smerniciach nášho považskobystrického supermarketu sú výnimky. Zlý zákazník nemá žiadne práva a tobôž nie právo klásť, už aj po obvinení, otázky. Detaily sú tu. V iných mestách klamanie na súde býva trestným činom, zrejme by som sa mal presťahovať.

Matka Soňa na súde pridala, že nepozná ani žiadneho sudcu. Evidentne netuší, že manžel vedúcej sociálnej kurately, u ktorej ona býva,  je JUDr. Jankovský, sudca Okresného súdu Považská Bystrica a to i napriek tomu, že ju tento sudca v jednom trestnom konaní chráni uznesením, ale vôbec sa necíti byť zaujatý. Asi to bude pravda, veď keby bol voči nej zaujatý, tak by jej zrejme nepomáhal.

Nevedel som ako inak a rozhodol som ísť na reklamačné oddelenie a oznámiť pretrvávajúcu vadu súdneho produktu. Možno som si mal priplatiť za rozšírenú záruku, nakoľko bežné reklamačné konanie bolo fiasko. Síce som podal trestné reklamačné oznámenie za marenie výkonu úradných rozhodnutí, avšak ešte v roku 2015 ho zastavili. Pár mesiacov je skoro na to, aby sa ignorovanie predbežných opatrení matkou detí riešilo až v trestnom konaní, hlavne ak súd ešte nedal ani pokutu, iba upravil návod pár výzvami, čím v podstate súd poprel akékoľvek vady. V 2016 som podal podnet znova a iný, tentoraz solídny vyšetrovateľ, začal vyšetrovanie. Preštudoval si manuál, bol zdatný v reklamačnom poriadku, prešiel si detailne mnoho iného materiálu, hlavne zvukové a video nahrávky dokazujúce, aký bol vzťah otca s deťmi pred časom ich odchodu zo spoločnej domácnosti (31.8.2015) a ako prebiehali prvé pokusy o styk otca s deťmi podľa súdnych rozhodnutí.  Vyšetrovateľ preskúmal aj iné skutočnosti. Chcel aj názor detskej psychologičky, ale odmietli mu ho dať. Prečo, je spomenuté tu.  A čo presne odznelo v tých nahrávkach, ktoré jasne dokazujú úmysel matky brániť otcovi stýkať sa s deťmi, ktoré nový vyšetrovateľ tak ľahko ignoruje,  je tu: SPRÁVA O STAVE KONANIA.

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci, čím sa moja vidina nápravy vady súdneho produktu stala o krok reálnejšou.  Do prípadu sa ale zapojila vedúca supermarketu, prokurátorka JUDr. Vašútová, spomenutá vyššie, ktorá neváha klamať v papieroch, lebo prokurátor klamať môže a tá, ktorá neváha nezákonne zastrašovať rôznych ľudí, najmä, ak chcú mať pri sebe právnika. (Šírenie pravdy nie je trestný čin, ale to už aj oni vedia J)

Následne vyšetrovateľovi spis odobrali, údajne dostal aj trest za nadprácu! Klasik by povedal, nehas, čo ťa nepáli.

Reklamačný spis dostal nový, vymenený vyšetrovateľ, Mjr. Šiška.  Odborník na potieranie trestnej činnosti, s výdatnou pomocou prokurátoky JUDr. Vašútovej. Obaja urobia v tomto meste kariéru…

Tento nový vyšetrovateľ v podstate už nič neskúmal. Asi každý štvrťrok som prišiel nahliadnuť do spisu ako poškodený a pozrieť, čo je nové v spise a vo vyšetrovaní, a okrem mnou dokladaných informácii o marení výkonu rozhodnutia, tam nebolo nič. A tak čakám a čakám… súdy nekonajú a nekonajú… rozhodnutie 9Em/1/2016 je stále právoplatné, ale čo tam po jeho výkone…

No a dočkal som sa po roku!

Po roku mi od nového vyšetrovateľa mjr. Šišku dorazilo odmietnutie začatia trestného stíhania. Súdny produkt je v poriadku, lebo súd si nemyslí opak a nekoná. A súd nekoná, pretože sa vlastne nikto, okrem mňa, na kvalitu nesťažuje. Na veci sa pritom nič nezmenilo, deti stále nevídavam z rozhodnutia matky detí, súdne flajstro o styku otca s deťmi je stále právoplatné i keď nevymožiteľné, ale tak po roku treba čosi urobiť, asi najľahšie je zastaviť to. Tým sa zrejme nič nepokazí… Nadštandardný support patrí vždy iba platiacim zákazníkom.

Iný spôsob konania, tj. pokus o nápravu som už v manuáli nenašiel. Možno mi nejaký čitateľ poradí viac. Klebety hovoria, že trestné stíhanie voči miestnym mafiánom sa nikdy nezlučuje s politikou kariérneho rastu. Ale to asi nebude tento prípad…

Posledná možnosť, ktorá mi ostala, je podať na uznesenie toho nového vyšetrovateľa mjr. Šišku sťažnosť a tak som aj 2.6.2017 urobil. Tak nejak v kostiach cítim, že ako všetky iné reklamačné sťažnosti, aj táto bude zamietnutá. Len neviem, či právom a zákonne. Ktohovie, možno raz o mnoho rokov, keď moje deti už samé budú mať deti, sa, dajme tomu, vo výsledku ústavnej sťažnosti dozviem, či pochybili alebo nie.  Už to nič na veci nezmení, deťom to život nezlepší, ale aspoň sa človek dozvie, prečo sa takto veci diali.

  1. Tu je správa o stave konania prvého vyšetrovateľa.
  2. Tu je odmietnutie začatia trestného stíhania od nového, vymeneného vyšetrovateľa. A to po roku! Údajne na to treba 30 dní mi povedal iný pán policajt.
  3. A tu je moja sťažnosť na uznesenie.

A o mesiac mi zrejme príde vyrozumenie sťažnosti. Iste si dajú argumentačne záležať, aby pred odbornou verejnosťou obstáli, ako inak.

Faktická poznámka na záver.

Mám na krku po rok a pol dlhom vyšetrovaní obžalobu za psychické týranie. Fyzické sa nedá vymyslieť tak ľahko ako psychické. Na fyzické treba overiteľný skutok, na psychické stačia papiere policajných psychiatrov. (jeden posudok je vraj 1000-2000 eur, ten môj v lete mal poradové číslo 69…)  Teda, matka detí, ex-svokor aj ex-svokra ma neskôr obvinili aj z rôznych fyzických napadnutí, ale trestné z toho nikdy nebolo, lebo to bolo až moc pritiahnuté za vlasy. Tu si pozrite, ako také fyzické napadnutie až do modrín vyzerá. VIDEO.

Psychické týranie spočíva v tom, že som sa údajne v noci hral na počítači a nahlas sa rozprával s kamarátmi, že keď sme mali vážne problémy s výchovou syna, tak že som ho posielal do izby za trest, no, a že som zle vysával, či som zle vešal kolíky na bielizeň alebo keď som vyhodil plesnivé veci zo špajze, tak som to vytkol manželke a ona tým trpela. Spis má niekoľko stovák strán, dva tučné hrubé fascikle. Takéto obvinenia neznejú pekne a iste môžu vyvolať otázku, ak bol tyran, čo teraz chce…  V kritickom období 2014 a 2015, kedy som vraj deti psychicky týral, som sa správal k deťom tak, ako je vidno na rodinných videách – youtube zoznam. Nie je asi v poriadku mať na youtube rodinné videá, ale situácia ma dohnala k tomu, že som nejaké z daného obdobia zverejnil. Papiere znesú veľa lží, ale video nepustí…

Nie je to téma tohto článku, ale aby som sa vyhol obvineniam, že udávam len selektívne vyhovujúce veci, pridal som na záver aj túto faktickú poznámku. Určite o nej budem po pár rokoch, až to všetko skončí, písať viac. Možno už z basy, veď 3 až 8 rokov natvrdo ako dôsledok mafiánskeho nakupovania v supermarkete nado mnou stále visí ako Damoklov meč 😉

Sudca brigádnik!

14.04.2017

Nedávno som videl na internete zaujímavé video. Zaujal ma obsah a neskôr aj otázka, prečo takéto videá dáva predsedníčka súdu na internet. Súdne prípady sú síce vec verejná, ale na internete viac »

Policajná inšpekcia a kvalita jej „práce“.

17.02.2017

Účelová manipulácia trestného konania, pre naplnenie želania vplyvného zákazníka, orgánmi činnými v trestnom konaní je v Považskej Bystrici bežná vec, roky zažratá do praxe. Odporúčam viac »

Časť 5 – Cielené riadenie viacerých trestných konaní, tak aby bol výsledok podľa objednávky

09.12.2016

Nie len v prípade najväčších mafiánov na Slovensku alebo káuz, ako sú Gorila, sa riadia trestné konania cez politický orgán menom prokuratúra. Deje sa to aj v prípadoch bežných ľudí. Nedávno viac »

Stefan Löfven

Švédsky parlament odmietol Löfvena ako premiéra

14.12.2018 16:55

Tri mesiace po parlamentných voľbách, ktoré skončili patom, Švédsko stále nemá vládu.

francúzsko, žlté vesty

Francúzske úrady a polícia sa pripravujú na ďalšie kolo protestov žltých viest

14.12.2018 16:17

V Paríži i ďalších mestách zatvorených mnoho múzeí, galérií a ďalších pamätihodností.

kurča, hydina, kura, mäso

Lacné ukrajinské kurence hydinárom nevoňajú, nemusia byť kvalitné

14.12.2018 16:12

Slovensko sa podľa potravinárskej komory stalo krajinou, do ktorej mieria stovky kamiónov naložených lacným ukrajinským hydinovým mäsom.

parlament,

Voľby by v novembri vyhral Smer pred SaS a OĽaNO, bugárovci mimo

14.12.2018 16:09

Podľa prieskumu by sa do parlamentu dostalo sedem strán vrátane KDH.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 11
Celková čítanosť: 29375x
Priemerná čítanosť článkov: 2670x

Autor blogu

Kategórie