Založ si blog

Policajný termín „nadpráca“.

Pokračovanie príbehu o spravodlivosti alias fraške z Považskej Bystrice bude o policajnom termíne „nadpráca“. Je ťažké uveriť, že za dôkladnú prácu policajta pri vyšetrovaní trestného činu vám môže udeliť prokurátor, resp. vedenie polície, trest za „nadprácu“.

Zrejme podľa hesla: Kto nič neurobí, ten nič nepokazí!

Takýto názor má vedenie okresného riaditeľstva policajného zboru a jedna „šikovná“ prokurátorka. Nejde ale o obyčajnú prokurátorku, ide o pani Vašútovú, o ktorej sa v našom meste toho už popísalo veľa. Je to úžasná osoba, trpí komplexom nadradenosti a vie sama seba ohodnotiť, či je objektívna, či pracuje dobre a či sa vylúči alebo nevylúči z konania pre zaujatosť.

Okrem tejto jej špecifickej črty vyniká aj inými vlastnosťami. Dokáže súbežne riadiť viaceré trestné konania podľa želania zákazníka. O tom bude viac v ďalšej časti.

Vyšetrovateľ dostal na stôl jedno trestné oznámenie a prešetril súvisiace skutočnosti. Po analýze nadobudol presvedčenie, že konanie matky detí napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu. V marci 2016 začal trestné stíhanie vo veci podozrenia spáchania prečinu marenia výkonu úradných rozhodnutí podľa § 349 Trestného zákona.

Ide o prípad rozvodu silno kresťanskej rodiny, ktorá sa v rámci manželskej formulky „čo Boh spojil, človek nerozlučuj“ vlastne rozvádzať „nemôže“ a situácie, kedy sa matka detí mstí bývalému manželovi tým, že ho odstaví od možnosti byť s deťmi. Prvá vec, čo po odchode zo spoločnej domácnosti matka detí od otca chcela, bolo 500 € a jeho vysťahovanie z bytu. Súd je nevyhovel a to ju zjavne veľmi nahnevalo. Dnes sa matke detí darí rok ignorovať tri súdne rozhodnutia, ktoré otcovi určili pravidelný styk s jeho deťmi. Okresný súd Považská Bystrica ale rok nekoná a situáciu toleruje. Už hneď prvé predbežné opatrenie podané matkou detí bolo nezákonné, nakoľko nebolo zaevidované do súdneho informačného systému, ktorý, okrem iného, zabezpečuje aj systém náhodného výberu sudcu. Ale to je už iná téma…

Vyšetrovateľ nie je podriadený záujmom súdu a teda môže a musí konať tak, ako mu zákon káže. Preskúma celé dianie a potvrdí skutočnosť, že otec detí od 31.8.2015 do marca 2016 (v podstate až do dnes) nemá kontakt s deťmi, nakoľko tomu matka všemožnými prostriedkami bráni (choroby, omyly, vymyslené napadnutia a podobne).

„Obrana“ matky detí je postavená na dvoch veciach:

Prvá je, že matka detí spolu so svojou rodinou podajú na otca detí 9 trestných oznámení. Síce sa postupne zastavujú, ale matke detí to stačí ako krycí dôvod, prečo môže všetky súdne rozhodnutia sabotovať.

Druhá vec je tá, že bez ohľadu na to, akú traumu spôsobí svojím deťom, začne ich mesiac po mesiaci manipulovať a robiť na ne psychický nátlak, aby sa deti nechceli stretávať so svojím otcom. Detaily toho, ako tieto nechutnosti koná, a výsledok nebudem v tomto článku rozoberať.

Vyšetrovateľ, po preštudovaní oficiálnych dokumentov zo súdu a zdokumentovaných priebehov pokusov o styk otca s deťmi usúdi, že matka detí nemá žiaden pádny dôvod, prečo by mala právo brániť otcovi stretávať sa s deťmi. Jediný dôvod, ktorý matka neskôr, po mnohých mesiacoch udáva je ten, že deti sa v súčasnosti už boja stretnúť sa s vlastným otcom. Keď má matka detí po ruke ešte aj utlmovák TIAPRIDAL, tak to iste nie je na škodu.

Vyšetrovateľ má teda povinnosť preskúmať najpodstatnejšiu skutočnosť. Báli sa niekedy deti otca, či už pred odchodom matky detí z domu (31.8.2015) alebo pár mesiacov po tom? Je otec detí „v poriadku“?

Preskúmať situáciu je možné aj na základe audio a videozáznamov. Išlo o záznamy pokusov o stretnutie otca s deťmi pred domom matky alebo o záznamy bežných rozhovorov otca s deťmi v škole/škôlke. Keďže otcovi detí, napriek súdom určenému styku, matka od prvého dňa bráni v kontakte s deťmi, tak sa otec detí rozhodol ich chodiť pozerať aspoň do školy alebo škôlky. Vyhotovil si o tom zvukový záznam mobilom vo vrecku. Vyšetrovateľ si rovnako pozrel pár rodinných videí z času tesne pred odchodom matky zo spoločnej domácnosti. Napríklad 3 dňový výlet otca s deťmi v Tatrách. Jeho záver bol jasný, deti sa otca nebáli a neboja. Vydal o tom aj podrobnú správu.

Každý si môže postup vyšetrovateľa a logickosť či správnosť jeho záverov prečítať v ním vydanej správe.

SPRÁVA O STAVE KONANIA – stiahni tu.

(Niektoré vyjarenie v správe od ÚPSVR PB treba brať s rezervou. Vedúca tohto úradu je Jankovská a matka detí u nej býva v byte. Zároveň matku detí chráni sám podpredseda súdu Jankovský, manžel Jankovskej, napríklad tak, že nedovolil, na žiadosť polície, poslať matku detí na preskúmanie k psychiatrovi. Otca detí tam ale predsedníčka súdu Loduhová poslala hneď, asi preto, že sa otec detí sťažuje na nečinnosť súdu ako aj na nezákonnú evidenciu spisov na „jej“ súde. Dôkaz tohto tvrdenie je tu:)

Zároveň mal vyšetrovateľ záujem doložiť aj správu detskej psychologičky a dokonca aj správu od psychiatra, za ktorým otca detí, skrz iné konanie poslali. Ex-svokor otca detí pracuje ako riaditeľ v ľahkom blázninci a tak má v tejto oblasti dobré konexie a rád pomohol v šikanovaní otca detí. Žiadané správy mu ale prokurátorka, ktoré dozoruje viaceré trestné konania, odmietla poskytnúť. Iným vyšetrovateľom určité „želané“ podklady pre vyšetrovanie poskytujú až moc často. Celé to záleží to od toho, k akému výsledku to ktoré trestné konanie smeruje. Viac o tom v ďalšom článku.

Čo nasledovalo?

Vyšetrovateľovi sa ozvala prokurátorka Vašútová a dala mu „radu“, nech si to trestné stíhanie zastaví on sám, inak mu to urobí ona, ale potom to pocíti! Vyšetrovateľ sa ale odmietol podrobiť jej diktátu. A tak sa stalo to, čo mu Vašútová oznámila, a ona sama mu zastavila jeho trestné stíhanie. Zároveň mu dala pokyn vec prepracovať, čo je iste v poriadku, ale vyšetrovateľ mal vec prepracovať presne v intenciách jej odporúčaní, čo už v poriadku iste nie je. Vyšetrovateľ mal konať tak, že použije na ukončenie trestnej veci jednu konkrétnu správu zo sociálnej kurately. Problém je ale v tom, že vyšetrovateľ vedel, že matka detí býva v byte práve vedúcej sociálnej kurately (a nie zadarmo) a rovnako bol oboznámený o veľmi neštandardnom postupe kurately v tomto prípade. Dôveryhodnosť tejto správy vypracovanou sociálnou kuratelou je naštrbená aj tým, že vyšetrovateľ bol oboznámený s tým, ako matka detí svojím podpisom klamala na súde (čo je v podstate trestný čin). Táto lož bola aj oznámená súdu, ale tomu to zjavne neprekáža, lebo nijako nezareagoval na vec „skutočnosti oznámené súdu“. Je potrebné uviesť, že možnú zaujatosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považskej Bystrice (ÚPSVR PB) a jeho oddelenia sociálnej kurately súd asi po roku vyhodnotil tak, že tento opatrovníctvo maloletých tomuto úradu zrušil a ustanovil nového opatrovníka ÚPSVR Trenčín.

Prokurátorka Vašútová bola nemilo prekvapená, keď sa vyšetrovateľ rozhodol napriek jej „dobrým odporúčaniam“ konať podľa vlastného presvedčenia a podľa toho, čo on považoval za správne. Konal slobodne a na toto aj neskôr doplatil. Po čase sa rozhodol, že trestné stíhanie musí pokračovať, nakoľko bol toho názoru, že skutok sa stal a že chce vzniesť obvinenie voči matke detí.

Prokurátorka Vašútová ho už nemala ako inak zastaviť a tak sa rozhodla siahnúť po jedinom riešení, ktoré mohlo jej klientku, matku detí, ešte ochrániť. Vyšetrovateľovi odobrala spis, dokonca mu vraj udelili trest a podľa vyjadrenia Vašútovej, ako aj zástupcu riaditeľa p. Košteka, išlo o trest za „nadprácu“.

Odobratie spisu a dôvody – stiahnúť:

Nadpráca preto, že Vašútová riadi aj iné trestné konanie, a to vo veci psychického týrania otca detí. Napriek tomu že už viac ako rok vyšetrujú údajné psychické týranie, ktoré sa malo diať v decembri 2014 až leta 2015, do dnes nie je vznesená žiadna obžaloba. Prečo? Zatiaľ asi nevyrobili dostatočný pamflet, ktorý by si vedeli hrdo nazvať „dôkaz“.

A rovnako preto, že i keď bolo vyšetrovateľovi odmietnuté doložiť do jeho konania výsledky správ od detskej psychologičky a psychiatra, tak fakt, že mal záujem o takýto posudok na vlastnú žiadosť, je údajne „nadpráca“.

Vyšetrovateľ vydal správu o matkinej manipulácii detí a o tom, že bezdôvodne marí úradné rozhodnutia a touto správou nehral do karát „psychickej týračky“ zo strany otca. A keď si dovolil napísať, že sa deti otca určite nebáli a neboja, tak by to nabúralo kompletne celú (asi vopred zaplatenú) psychickú týračku. A za toto teda dostal trest.

Nepochybujem, že by došlo aj ku skartácii správy vyšetrovateľa, ale keďže bol otec detí do spisu nahliadnuť a dal si vyhotoviť jeho kópiu, skartácia už nie je možná.

Dôvody, aké uviedla prokurátorka Vašútová pre odobratie spisu sú tieto:

– vyšetrovateľ postupuje pomaly… čo dodať, otca detí vyšetrujú už vyše roka a to je v poriadku. Ide o vyššie uvedenú psychickú týračku, ktorú samozrejme dozoruje tá istá prokurátorka Vašútová. Dokonca aj obviniť museli otca detí až po vyše pol roku, náhodou presne v deň pred jeho rozvodovým konaním. „Rozvodový sudca“ sa volá p. Vašút. Ale v prípade marenia úradných rozhodnutí dostal vyšetrovateľ prípad vo februári a už v marci začal trestné stíhanie proti matke detí. Čo teda prokurátorke vadí? Je to naozaj čas?

– druhý dôvod je ten, že prokurátorka Vašútová sa musela uchýliť ku klamstvu a začala tvrdiť, že sa vraj otec detí osobne pozná s vyšetrovateľom. Ide o obyčajné ohováranie, lži bez dôkazov, ale takto to vyzerá, keď topiaci sa slamky chytá. Otec detí ako aj aj vyšetrovateľ prehlásili, že sa prvý krát videli len pred časom na polícii a že dovtedy spolu nemali žiaden ani náhodný kontakt. Považská Bystrica nie je až tak veľké mesto, aby sa osobné vzťahy dali ľahko ukryť, ak teda nestačí ich tvrdenie.

– tretí dôvod, bude rozobratý v neskoršom článku, v podstate ide o riadenie viacerých trestných konaní, kedy sa dôkazný materiál dáva k dispozícii len tým vyšetrovateľom, ktorí konajú tak, ako prokurátorka píska, iným nie.

– štvrtý dôvod je ten, že vraj vyšetrovateľ používa postupy mimo svojich oprávnení. V odpovedi na žiadosť o preskúmanie postupu prokurátora a teda aj na otázku, aké sú to tie oprávnenia, v súlade s ktorými vyšetrovateľ nepostupoval, už zareagovať nevedeli a odpoveď neuviedli.

K téme a k nezákonnostiam, ktoré sa u nás v Považskej Bystrici páchajú, by sa dalo toho popísať oveľa viac, ale k téme NADPRÁCA, to bude stačiť.

Takže na záver jeden odkaz pre všetkých vyšetrovateľov. Nie poslanie je motorom vašej práce, ale pokyny nadriadených! Kariérny postup zabezpečuje submisívny postoj voči nadriadeným a nie poctivá práca.

Flag Counter

Supermarket trestných konaní – vyber a zaplať!

09.06.2017

V Považskej Bystrici máme okrem veľkých supermarketov dokonca aj jeden taký, kde sa dajú objednať služby a papiere na trestné konanie. Supermarket menom Okresné riaditeľstvo policajného zboru viac »

Sudca brigádnik!

14.04.2017

Nedávno som videl na internete zaujímavé video. Zaujal ma obsah a neskôr aj otázka, prečo takéto videá dáva predsedníčka súdu na internet. Súdne prípady sú síce vec verejná, ale na internete viac »

Policajná inšpekcia a kvalita jej „práce“.

17.02.2017

Účelová manipulácia trestného konania, pre naplnenie želania vplyvného zákazníka, orgánmi činnými v trestnom konaní je v Považskej Bystrici bežná vec, roky zažratá do praxe. Odporúčam viac »

Gabriela Matečná

VIDEO: Matečná: Zobudiť sa musia aj poľnohospodári

14.12.2018 18:00

Do poľnohospodárstva má pritiecť 110 miliónov eur. Mínus 1,4 miliardy eur v obchode s potravinami sa nedá zastaviť zo dňa na deň, tvrdí ministerka Matečná.

Stefan Löfven

Švédsky parlament odmietol Löfvena ako premiéra

14.12.2018 16:55

Tri mesiace po parlamentných voľbách, ktoré skončili patom, Švédsko stále nemá vládu.

francúzsko, žlté vesty

Francúzske úrady a polícia sa pripravujú na ďalšie kolo protestov žltých viest

14.12.2018 16:17

V Paríži i ďalších mestách zatvorených mnoho múzeí, galérií a ďalších pamätihodností.

kurča, hydina, kura, mäso

Lacné ukrajinské kurence hydinárom nevoňajú, nemusia byť kvalitné

14.12.2018 16:12

Slovensko sa podľa potravinárskej komory stalo krajinou, do ktorej mieria stovky kamiónov naložených lacným ukrajinským hydinovým mäsom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 11
Celková čítanosť: 29379x
Priemerná čítanosť článkov: 2671x

Autor blogu

Kategórie