Založ si blog

Spravodlivosť alebo fraška z Považskej Bystrice?

Spravodlivosť alebo fraška z Považskej Bystrice?

Ruku na srdce, koľko z nás vie, ako naozaj fungujú orgány činné v trestnom konaní, či už polícia alebo prokuratúra na Slovensku?

Za seba môžem povedať, že som si myslel, že sú tu na to, aby zatvárali zločincov do basy. Orgány ochrany práva, ktoré konajú vo verejnom záujme, objektívne a spravodlivo. Ako väčšina pracujúcich ľudí, ani ja som nemal čas sa tým nejako hlbšie zaoberať, až kým som na vlastnej koži nepocítil, že ovocie ich práce má dosť trpkú príchuť. Dnes som toho názoru, že orgány činné v trestnom konaní, a najmä prokuratúra, sú tu na ochranu „vyvolených“ a šikanovanie „nevyvolených“ ľudí, namiesto verejného hájenia záujmov spravodlivosti. Moja skúsenosť je z Považskej Bystrice, ale otázka znie, či v iných mestách je to iné… Pred rokom som bol šokovaný činnosťou našich súdov, dnes už váham, v akej krajine to vôbec žijem.

Nie som právnik, som bežný laik, a nebyť „kresťanského“ rozvodu nikdy by som nemusel čítať trestné právo či zákon o prokuratúre. Zverejnením viacerých skutočností ma zrejme nebude mať pár ľudí rado, ale treba národu aspoň trochu otvoriť oči, inak je šanca na zmenu nulová.

A zmeniť sa nemusí nič, koniec koncov denne počúvame v médiach o tom, ako nám nejaký Bašternák kradne DPHháčku a nič sa mu nestane, lebo ho chráni prokuratúra. Síce práve prokuratúra by ho mala dostať pred súd a vzniesť voči nemu obžalobu, realita je ale opačná. Koho by napadlo, že orgány činné v trestnom konaní budú aktívne zneužívané aj v rámci bežných i rozvodových problémov ľudí, a taktiež na odstraňovanie nepohodlných manželov. Táto „verejná služba“ iste nie je pre každého, len pre známych a bohatých, tak či tak, nie je to správne!

Môj príbeh začal odchodom ex-manželky Soni z domu (31.8.2015), 10 ročné manželstvo, 15 ročný vzťah, 2 krásne malé deti. Nasledovalo bežné „civilné“ riešenie rozvodu za výdatného podávania trestných oznámení zo strany ex-manželky a ex-svokra, ktorých cieľom nie je len odstaviť ex-manžela/otca navždy od detí, ale aj získať papierový dôvod pre nerovné delenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ako vždy, o prachy ide až v poslednom rade.

V mojom prípade ide o kresťanský rozvod, a o to je tým horšie. Rodina ex-manželky patrí v meste do skupiny uznávaných ortodoxných kresťanov, a takí predsa nemôžu mať rozvedenú dcéru, to by bol donebavolajúci hriech! Ak sa im ale podarí “dokázať“, že ju muž psychicky týral, cirkev ponúka isté riešenie, a to v podobe anulácie manželstva, rovnako ako dúfajú, že nájdu v spoločnosti pochopenie, pre ich konanie.

Dnes mám na krku mnoho trestných oznámení. Časť z nich, asi štyri, sú za psychické týranie (na fyzické by bol potrebný asi nejaký dôkaz, ale tieto nové psychické prvky stačí správne slovne popísať, a je to!). Nebyť popisu v trestnom zákone, ani by som nevedel, čo to je. Ostatné je len zmeska rôznych iných paragrafov. Činí sa aj ex-svokor, mestský poslanec v Považskej Bystrici, František Martaus za KDH, ktorý si, ako správny kresťan, musí udržať v meste tvár, a teda podáva trestné udania za vymyslené napadnutia, ohovárania a iné. Dokonca aj náčelník mestskej polície P.Bystrice, pán Lieskovský (taktiež rodina ex-manželky), si musel jedno podať.

Podávať opakovane rôzne trestné oznámenia predsa nič nestojí! Môžete ich podať aj dvojciferný počet a nič zlé sa vám nestane. Stačí sa vyvarovať priamych klamstiev, podávať veci hmlistvo a neurčito a krivé svedectvo sa nebude dať preukázať. A o tomto rodina vplyvného poslanca vie, aj preto si ako prvé najali právničku, a až potom začali udávať. Ale tak, aby sa sami vyhli páchaniu trestného činu krivého svedectva.

Naopak, pravidelná účasť na rôznych úkonoch v trestných konaniach, či už ako svedok alebo obvinený, vám síce uberá z dovolenky, robí problémy v zamestnaní a ničí život, ale s tým proste nič nespravíte. Nie je tu rozumná možnosť obrany.

Zverejním viac príkladov, prečo je činnosť orgánov činných v trestných konaniach tu, v Považskej Bystrici, trpko úsmevná. Najmä činnosť niektorých prokurátorov na Okresnej prokuratúre v P. Bystrici. Pre väčší rozsah je nutné to rozdeliť na viac častí. Uvediem krátko ich popis.

Ako fungujú orgány činné v trestnom konaní v Považskej Bystrici:

Časť 1 – Hodnotenie samého seba I. – vyšetrovateľka

Ak máte pocit, že vyšetrovateľ v trestnom stíhaní koná zaujato, môžete na neho podať námietku ohľadom zaujatosti. Nečudujte sa ale, keď vám ten istý vyšetrovateľ odpíše, že sa necíti byť zaujatý a sám seba z konania pre zaujatosť nevylučuje. Veď práve on sám najlepšie vie zhodnotiť svoju prípadnú zaujatosť. On sám sa pozná veľmi dobre, rovnako ako pozná pohnútky svojho konania.

Časť 2 – Hodnotenie samého seba II. – prokuratúra

Prokuratúra vydáva rôzne uznesenia, a takisto môžu byť zlé, s pochybeniami alebo dokonca zaujaté. Môžete voči nim podať sťažnosť a máte na to 3 kalendárne dni, (cieľom asi je, že kým si to naštudujete, bude už neskoro niečo riešiť). Ak sa vám v odpovedi na Vašu sťažnosť zdá, že prokurátor neuviedol dostatočne vecné dôvody, alebo sa vám zdá, že koná neprofesionálne, resp. zámerne zle, môžete podať podnet na preskúmanie postupu prokurátora.

A teraz k tomu, kedy sa z toho stáva fraška. Viete kto hodnotí, či prokurátor postupuje správne, či je objektívny a nezaujatý?

Ťažko uveriť, ale hodnotí to sám dotyčný prokurátor. Ten predsa sám najlepšie vie, či postupuje správne, či je vecný, či nie je náhodou zaujatý. A presne tak vám aj zdôvodní váš podnet. Hlava XXII, nemyslíte?

Hádať sa v názorovej rovine je vždy vec subjektívna, túto partiu vždy vyhráva prokurátor.

Poukázať prokurátorovi na vecné pochybenia vyšetrovateľa z trestného konania, ktoré dozoruje, na nízku snahu o zisťovanie objektívnej pravdy, na nepreskúmanie podstatných vecí je už ale bežný spôsob obrany alebo domáhania sa zákonnosti/objektívnej spravodlivosti. Tu je teda žiadúca vecnosť v odpovediach, a hlavne preskúmavanie iným prokurátorom.

Časť 3 – Policajný termín „nadpráca“

Vyšetrovateľ v trestnom konaní zisťuje, prečo niekto koná protizákonne. Ten dotyčný tvrdí, že na to má nejaký dôvod. Problém je, ak existujú dve trestné konania, kde v jednom vás chcú postaviť pred súd s cieľom zavrieť vás do basy, a v druhom by mala ten istý problém práve protistrana.

Nad týmito protichodnými trestnými konaniami stojí jedna prokurátorka a dozoruje ich obe naraz. V jednom má prokurátorka cieľ vzniesť obžalobu tak, aby vás súd odsúdil a v druhom robí opatrenia, aby sa prípad pred súd nikdy ani len nedostal, a teda trestný čin ostane navždy bez trestu. Problém nastáva, ak nejaký vyšetrovateľ začne skúmať okolnosti prípadu, ktoré sa prokurátorke práve kvôli tomu druhému trestnému konaniu nehodia. Vtedy urobí prokurátorka nasledovné:

  • začne vyšetrovateľovi sťažovať jeho prácu, a ak to nepomôže,

  • slušne mu oznámi „želaný výsledok“ jeho vyšetrovania, presne mu určí, ktorý „dôkaz“ má použiť a akým smerom sa má jeho vyšetrovanie uberať, a potom už len očakáva skorý výsledok,

  • a ak vyšetrovateľ postupuje podľa vlastného presvedčenia, aj napriek „odporúčaniam prokurátorky“ a skúma naďalej trestný čin, ktorý mu prokurátorka už raz zastavila, dostane trest za „nadprácu“, prípad sa mu odoberie a dá sa inému vyšetrovateľovi, ktorý sa už raz v zastavovaní iného trestného konania osvedčil.

Časť 4 – Šikana polície so schválením niektorých prokurátorov

Koľkí z vás si myslia, a právom, že na prevzatie pošty máte 18 kalendárnych dní J ? Mýlite sa. Ak ste osoba, ktorú chce nejaký prokurátor dostať pred súd so vznesenou obžalobou, tak si musíte prevziať poštu v prvý pracovný deň! Ak tak neurobíte, hneď na druhý pracovný deň vám príde do práce policajt a doručí vám poštu osobne. (Aké to mrhanie prostriedkami daňových poplatníkov!) Je úplne jedno, že si rok preberáte poštu behom 2-3 dní, svojvôľa niektorých zamestnancov štátu nepozná medzí.

Úplne opačne sa ale doručuje/resp. nedoručuje pošta pánu Ficovi, ktorý sa dlhé mesiace súdu úspešne vyhýba, aspoň vidíte ten rozdiel. https://www.youtube.com/watch?v=FinmlDtO5QA

Sú ale aj iné doručovacie prípady či nezákonné postupy dotyčnej vyšetrovateľky z Pov. Bystrice, kedy to funguje ešte horšie, ale o tom neskôr.

Časť 5 – Cielené riadenie viacerých trestných konaní, tak aby bol výsledok podľa objednávky

Nie je nad to, keď sa cielene riadia 3 trestné oznámenia (ono ich je viac, ale ostaňme zatiaľ len pri troch). V mnohom sa prelínajú. Dve sú smerované k tomu, aby bol človek postavený pred súd s cieľom zavrieť ho do basy, a tretie je opačným smerom, tj. smerujúce k preukázaniu jeho neviny a viny protistrany (čiže toto tretie treba zmariť, aby nebola vznesená obžaloba za trestný čin). Sú traja vyšetrovatelia, ale každý postupuje inak.

Kým jeden vyšetrovateľ skúma vec, ku ktorej je asi tak 100 strán materiálov, druhý neskúma takmer nič. Pomôže si tým, že niečo podobné sa rieši už v inom trestnom konaní, a preto sa prípadu významnejšie nevenuje. Samozrejme, druhý prípad nie je totožný, má len niektoré prelínajúce sa črty a pre objektívne zistenie pravdy by, samozrejme, bolo potrebné preskúmať podstatné fakty súvisiace s prípadom. Nedeje sa tak, stačí copy-paste a je to vybavené. No a tretí vyšetrovateľ skúma inú vec, ale všetky sa v niečom spoločne prelínajú. Tento tretí vyšetrovateľ ale skúma vec opačným smerom, tým, ktorý si prokurátorka neželá. Tento vyšetrovateľ sa tiež domáha, aby mohol pre objasnenie niektorých vecí aspoň nazrieť do materiálov iného trestného konania, ale nie je mu umožnené nič ukázať ani nič poskytnúť!

Prečo? Asi preto, že to má pod palcom jedna prokurátorka a tá vie, ktoré trestné konanie chce živiť a ktoré nie.

Netrvá dlho a tomu poslednému vyšetrovateľovi vec aj tak zoberú, lebo skúma skutočnosti pre objasnenie trestného činu aj bez použitia „len doporučených“ materiálov, zadováži si vlastné dôkazy, a to predsa nie je želaný stav definovaný jeho dozorujúcou prokurátorkou.

4454
3
Posledný 02. 09. 2016, 17:59:37

Supermarket trestných konaní – vyber a zaplať!

09.06.2017

V Považskej Bystrici máme okrem veľkých supermarketov dokonca aj jeden taký, kde sa dajú objednať služby a papiere na trestné konanie. Supermarket menom Okresné riaditeľstvo policajného zboru viac »

Sudca brigádnik!

14.04.2017

Nedávno som videl na internete zaujímavé video. Zaujal ma obsah a neskôr aj otázka, prečo takéto videá dáva predsedníčka súdu na internet. Súdne prípady sú síce vec verejná, ale na internete viac »

Policajná inšpekcia a kvalita jej „práce“.

17.02.2017

Účelová manipulácia trestného konania, pre naplnenie želania vplyvného zákazníka, orgánmi činnými v trestnom konaní je v Považskej Bystrici bežná vec, roky zažratá do praxe. Odporúčam viac »

Židia / antisemitizmus /

Židovská obec a polícia podpísali memorandum

21.11.2019 10:00

Podpredseda zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Igor Rintel v rozhovore pre Pravdu objasnil, čo tento dokument v praxi prinesie.

mŕtva ryba,  vyschnuté jazero, India, sucho, praskliny, pukliny

Slovom roka 2019 je podľa Oxfordského slovníka výraz 'klimatické ťažkosti'

21.11.2019 09:53

Víťazné slovné spojenie tak porazilo ďalší výraz súvisiaci s klimatickou tematikou, "klimatická kríza".

Spilka, Stein, Bratislava

Obnovili Spilku, časť pivovaru Stein. Privíta prvých nájomníkov

21.11.2019 09:30

Jediná zachovaný časť niekdajšieho bratislavského pivovaru Stein slúžila pôvodne ako kvasiareň. Teraz poslúži administratíve.

Kim Čong-un

Kim Čong-un odmietol pozvanie na návštevu Južnej Kórey

21.11.2019 08:36

Pchjongjang tiež obvinil Soul zo zodpovednosti za hlboké ochladenie medzikórejských vzťahov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 11
Celková čítanosť: 35504x
Priemerná čítanosť článkov: 3228x

Autor blogu

Kategórie